Bảng hàng FLC GARDEN CITY

Quý khách hàng quan tâm bảng hàng, bảng giá chính thức từ phía CĐT xin vui lòng liên hệ phòng dự án.

Thanks you & Best regards
Ngô Thành Lợi – Đại diện phòng dự án
Phone: 0948 901 169 – 0971 405 822
Email : Thanhloi.stda@gmail.com
Add: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Web: http://flcgardencity.thanhloiland.com/

Hãy đăng kí thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi lại trong 5 phút!