Cập nhật tiến độ dự án FLC GARDEN CITY ngày 02/01/2017

Cập nhật tiến độ dự án những ngày đầu năm 2017

( Ngày: 02/01/2017)

HH1 đang đổ cột tầng 19
HH2 làm coppha sàn tầng 21
HH3 tối đổ sàn tầng 6 và làm phần nối
HH4 đang làm móng ( cột hầm)

15871519_932966700137928_1362428084759329468_n

15825883_932966650137933_8908788085145559900_n

15823248_932966660137932_2432893933405009865_n
15781177_932966626804602_4910343390255346772_n